บริการทางการแพทย์ด้าน รังสีและเอกซเรย์


แชร์หัวข้อนี้ :

รังสีและเอกซเรย์

          โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีและเอกซเรย์ และในปัจจุบันแผนกเอกซเรย์ ได้มีการขยายบริการเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเภท และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ที่สามารถค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้หลายส่วน เช่น กระดูกสันหลัง อวัยวะในช่องท้อง ข้อและกระดูกต่างๆ โดยแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในสาขานี้เรามักเรียกกันว่า รังสีแพทย์

บริการและเทคโนโลยีด้านรังสี-เอกซเรย์
  • ★ การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography)  คือ การถ่ายภาพอวัยวะหรือส่วนที่ต้องการศึกษา โดยอาศัยรังสีเอกซเรย์ จะให้ภาพสองมิติเป็นเงาอวัยวะต่างๆซ้อนกัน ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาเป็นพิเศษ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพได้ 16 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ได้ภาพที่รวดเร็ว ชัดเจน มีความแม่นยำสูง สามารถให้บริการตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย พร้อมโปรแกรมการวินิจฉัย วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติต่างๆ โปรแกรมตรวจวินิจฉัย
   1. ■ การตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในสมองโป่งพองแตกหรือตีบตัน
   2. ■ การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงระบบหลอดเลือดทุกๆ ส่วนของร่างกาย
   3. ■ การตรวจหาสาเหตุโรคเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างกระดูกและหมอนรองกระดูก
   4. ■ ตรวจดูภาวะกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
   5. ■ การตรวจหาสาเหตุด้วยเครื่องสร้างภาพแบบ 3 มิติ เห็นโพรงอวัยวะภายในลำไส้ หลอดลม หรืออวัยวะภายในช่องท้องและทรวงอก
  • ★ เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscopy) คือ การตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสี ร่วมกับการ ถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการและขั้นตอนการตรวจ ซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญ เพื่อการแปลผลการวินิจฉัย ที่ถูกต้องแม่นยำ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้มีการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ รูปตัวซี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้เอกซเรย์ขณะทำการผ่าตัดกระดูกและข้อ และงานศัลยกรรมช่องท้อง พร้อมมีจอภาพแสดงภาพเคลื่อนไหวขณะทำการผ่าตัด และสามารถบันทึกภาพได้มากกว่า 30,000 ภาพ
  • ★ บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan (Computer Tomography) เป็นการตรวจที่อาศัยการถ่ายภาพทางรังสีและระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยอาศัยการถ่ายภาพร่างกายทีละส่วนในระนาบตัดขวางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ มีอันตรายในการตรวจน้อย ผู้ป่วยไม่มีความ เจ็บปวดเวลาตรวจ การตรวจใช้เวลาน้อย สะดวกและรวดเร็ว โดยแบ่งการตรวจออกเป็น
   • ■ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT BRAIN)
   • ■ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT CHEST)
   • ■ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนบน (CT UPPER ABDOMEN)
   • ■ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนล่าง (CT LOWERABDOMEN) เป็นต้น
  • ★ อัลตราซาวด์ (Ultrasound หรือ Sonogram) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย และมีหัวตรวจรับสัญญาณสะท้อนกลับเพื่อนำมาแปลเป็นภาพอวัยวะนั้นๆ เป็นการตรวจที่ง่ายสะดวกและปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการรับรังสี แต่ต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญเฉพาะทาง นิยมใช้เป็นการตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย เฉพาะส่วนต่างๆ โดยมีความถูกต้องและแม่นยำสูง รวมถึงการตรวจสุขภาพ ประจำปี การตรวจอัลตราซาวด์ดูเพศและอายุทารกในครรภ์เครื่องอัลตราซาวด์สามารถใช้ตรวจอวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายได้ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้เพิ่มศักยภาพในบริการตรวจรักษาพยาบาลด้วยการนำเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่นใหม่ล่าสุด Philips Affiniti 50 มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย

*การตรวจพิเศษบางชนิดต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนตรวจ จึงควรทำการ นัดล่วงหน้า เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ทำให้ได้ผล การตรวจที่ดีและรวดเร็ว

    แพทย์ประจำรังสีและเอกซเรย์

พญ.อรฤดี โหจันทร์

รังสีแพทย์

พญ.สุดธิดา กาเชียงราย

รังสีแพทย์


นัดหมายแพทย์หรือปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ
โทร 054-019619 ต่อ 1601,1602
แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง