บริการทางการแพทย์ด้าน จักษุแพทย์ อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข
พญ.พรณรัณ กาญจนวาสี

(จักษุแพทย์ อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข)


  • ตรวจรักษาตาทั่วไป
  • ตรวจรักษาโรคตาเด็ก
  • ตรวจรักษาตาเหล่ ตาเข และตาขี้เกียจ

ปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์

โทร. 054-019619 ต่อ 1101

วันจันทร์ , อังคาร , พุธ เวลา 09:00 น. - 14:00 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100