บริการทางการแพทย์ด้าน สูติ-นรีเวชกรรม


แชร์หัวข้อนี้ :


ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เปิดให้บริการรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช เป็นวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และการดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์และสตรีไม่ได้ตั้งครรภ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับชายหญิงที่จะแต่งงาน ใช้ชีวิตร่วมกัน และเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ การให้บริการตรวจรักษาสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย
 • การตรวจและป้องกันโรคของสตรี
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear, Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
  • ตรวจรักษาความผิดปกติของปากมดลูกด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
  • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
  • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
  • การบริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่าง ๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง ยาฝังคุมกำเนิดและทำหมันโดยวิธีทั่วไป
 • รักษาโรคของสตรี
  • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว
  • ภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ
  • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช
 • ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม มีทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตร ดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด การวางแผนครอบครัว โดยมีบริการต่างๆดังนี้     ก่อนตั้งครรภ์
  • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
  • ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
      ระหว่างตั้งครรภ์
  • ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่
  • จัดกิจกรรมการดูแลครรภ์ รวมไปถึงการดูแลตัวเองก่อนคลอดและหลังคลอด เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (คลิก..ดูรายละเอียดกิจกรรม)
  • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก การตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด ด้วยวิธีคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอดบุตร
      การคลอดบุตร
  • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน ในโครงการคลอดคุณภาพ (คลิก..ดูรายละเอียดโครงการคลอดบุตร) โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลมารดาและบุตรตั้งแต่คลอดจนถึงกลับบ้าน
      หลังคลอดบุตร
  • ทีมกุมารแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกแรกเกิด บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำและช่วยดูแลบุตรตั้งแต่คลอดจนถึงกลับบ้าน
  • ให้คำปรึกษาการในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
  • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • บริการแจ้งเกิด รับสูติบัตร พร้อมทั้งแจ้งย้ายบุตรเข้าทะเบียนบ้านตามที่มารดาต้องการ
  • มารดาและบุตร จะได้รับการดูแลจากทีมคลอดคุณภาพของโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
  • บริการเยี่ยมบ้านหลังคลอด เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงดูบุตร
 • บริการเกี่ยวกับการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ / ทำหมัน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

แพทย์ประจำ สูติ-นรีเวชกรรม

พ.คล่อง รัตนนิธิกุล

สูติ-นรีแพทย์

พญ.สุรีย์ ตันทีปธรรม

สูติ-นรีแพทย์


ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ
โทร 054-019619 ต่อ 1301
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-20:00 น.


ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง