บริการทางการแพทย์ด้าน เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว


แชร์หัวข้อนี้ :


เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว คือ สาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่งที่รวมความรู้ทางการแพทย์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลสุขภาพของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่ประกอบด้วยความผูกพัน, ความรัก, การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัวเวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner)  คือ แพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพบุคคลและครอบครัว และทำหน้าที่ประสานกับแพทย์สาขาอื่น ๆ โดยการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบพื้นฐานและต่อเนื่อง ดูแลปัญหาสุขภาพ, พฤติกรรมและสังคมเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Practice)  หมายถึงการทำเวชปฏิบัติ โดยอาศัย หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวต่อบุคคลและครอบครัว 15% ของปัญหาที่พบ ในการทำเวชปฏิบัติครอบครัวเป็น ปัญหาที่ไม่อาจจะเลี่ยง ความพิการหรือความ ตายได้ รูปแบบที่แพทย์ครอบครัวจะใช้ในการช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพให้คงอยู่ หรือมิให้มีความพิการเพิ่มขึ้นรูปแบบนี้เรียกว่า “Medical Model” ส่วนอีกกว่า 80% ของเวชปฏิบัติครอบครัว มักจะเป็น ปัญหาที่หายเองได้, ป้องกันได้ หรือเป็น ปัญหาด้านจิตใจและสังคม การทำเวชปฏิบัติแบบนี้จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ของ แพทย์ และผู้ป่วย เป้าหมายมิใช่เพียงผลการรักษาอย่างเดียว เราต้องคำนึงถึงผล ด้านอื่นๆ ของผู้ป่วยด้วย เช่น ความรู้สึกสบาย,ความพึงพอใจ รูปแบบนี้เรียก “Relation Model”    แพทย์ประจำเวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ

แพทย์เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.กิตติ วงศ์ทันตกร
แพทย์เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว
นัดหมายแพทย์หรือปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญ
โทร 054-019619 ต่อ 1201
แผนกกุมารกรรม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-20:00 น.ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง