แผนที่ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
แชร์หัวข้อนี้ :

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

โทรศัพท์ : 054-019619 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100