ร่วมงานกับเรา


แชร์หัวข้อนี้ :

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2565

ลำดับชื่อตำแหน่งจำนวน
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย2 อัตรา
2.ผู้ช่วยแพทย์หลายอัตรา
3.พยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา
4.นักรังสีเทคนิค2 อัตรา
5.ผู้ช่วยโภชนาการ2 อัตรา
6.กุ๊ก1 อัตรา
7.พนักงานช่าง1 อัตรา
8.พนักงานการเงิน1 อัตรา
9.แม่บ้าน2 อัตรา
10.เภสัชกร1 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT หรือ รบ.)จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อจำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ*จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเอง และนำเอกสารแนบการสมัคร ฉบับจริง มาแสดงในวันที่มาสมัครเพื่อตรวจสอบ

* หมายเหตุ เอกสารนี้ใช้เฉพาะตำแหน่งงานที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เช่น พยาบาล,เภสัชกร,นักรังสี เป็นต้น

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่

:

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร. 054-019619 ต่อ 3012

ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

วันและเวลาทำการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
  • วันเสาร์ 08:00-12:00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์


ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง