ร่วมงานกับเรา


แชร์หัวข้อนี้ :

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 8 มีนาคม 2567

ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
1.รังสีแพทย์ 2 อัตรา
2.นักรังสีเทคนิค
2 อัตรา
3.เภสัชกร
1 อัตรา
4.พยาบาลวิชาชีพ10 อัตรา
5. นักโภชนากร
1 อัตรา
6.กุ๊ก2 อัตรา
7. ผู้ช่วยแพทย์
10 อัตรา
8. พนักงานเวชระเบียน-ประชาสัมพันธ์
2 อัตรา
9. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
2 อัตรา
10. พนักงานซักฟอก
1 อัตรา
11. พนักงานทำความสะอาด
2 อัตรา
12.พนักงานรักษาความปลอดภัย3 อัตรา
13. พนักงานพนักงานยานยนต์
1 อัตรา
14. พนักงานบริการนำส่ง
1 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน

จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT หรือ รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ* จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail : hrd@khelang.co.th และนำเอกสารแนบการสมัคร ฉบับจริง มาแสดงในวันที่มาสมัครเพื่อตรวจสอบ

* หมายเหตุ เอกสารนี้ใช้เฉพาะตำแหน่งงานที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เช่น พยาบาล,เภสัชกร,นักรังสี เป็นต้น


สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร. 054-019619 ต่อ 3012
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
E-mail : hrd@khelang.co.th

วันและเวลาทำการ
- วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
- วันเสาร์ 08:00-12:00 น.
- หยุดวันอาทิตย์

ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง