ร่วมงานกับเรา


แชร์หัวข้อนี้ :

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง จำนวน
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยแพทย์ หลายอัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
4. นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยโภชนาการ 2 อัตรา
6. กุ๊ก 1 อัตรา
7. เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
8. พนักงานธุรการห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT หรือ รบ.)    จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ    จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ*    จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเอง และนำเอกสารแนบการสมัคร ฉบับจริง มาแสดงในวันที่มาสมัครเพื่อตรวจสอบ

* หมายเหตุ เอกสารนี้ใช้เฉพาะตำแหน่งงานที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เช่น พยาบาล,เภสัชกร,นักรังสี เป็นต้น
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร. 054-019619 ต่อ 3012

ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

วันและเวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
  • วันเสาร์ 08:00-12:00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง