โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติและล้างมือโดยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าอาคาร ทุกประตู ทั้งผู้ใช้บริการและพนักงานที่ผ่านเข้าออกในโรงพยาบาล


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 02/03/2563 เวลา 09:40:00 น.


แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100