ปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้รับทราบถึงโครงสร้างนโยบายขององค์กรกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและมีคุณภาพในงานบริการ


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 05/10/2562 เวลา 16:56:04 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100