การตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่ สาเหตุของโรคไข้เลือดออก


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 15/08/2562 เวลา 13:48:22 น.

ติดตามพวกเราบน Youtube ได้ที่ : Khelang channel
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100