โรคน้ําในหูไม่เท่ากัน


วันที่ 23/10/2561 เวลา 19:28:01 น.
แชร์หัวข้อนี้ :โรคน้ําในหูชั้นในผิดปกติ หรือที่มักเรียกกันว่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน พบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 20-50 ปี โดยเพศชายและเพศหญิงจะมีอัตราการเกิดโรคนี้ในสัดส่วนที่พอๆ กัน

สาเหตุ

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคน้ําในหูชั้นในผิดปกติ แต่พบว่าอาการ ของโรคเป็นผลมาจากความผิดปกติของน้ําที่อยู่ภายในหูชั้นใน

อาการอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย ได้แก่

การได้ยินลดลง มักพบในช่วงระยะแรกของโรค มักเป็นชั่วคราวโดยที่การได้ยินจะลดลง ในช่วงเกิดอาการเวียนศีรษะ เมื่อร่างกายกลับสู่ภาวะปกติการได้ยินจะดีขึ้น แต่หากปล่อยให้โรค ดําเนินไปมากขึ้น การได้ยินอาจเสื่อมลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหูตึงหรือหูหนวกได้ในที่สุด

อาการเสียงรบกวนในหูและอาการหูอื้อ อาจเป็นๆ หายๆ ได้ในช่วงระยะแรกของโรค บ่อยครั้งอาจพบว่าเสียงรบกวนในหูจะดังมากขึ้นหรือผู้ป่วยมีอาการหูอื้อมากขึ้นเมื่อจะเกิดอาการ เวียนศีรษะ แต่ในระยะหลังๆ ของโรค อาการนี้อาจเป็นอยู่ตลอดไป

การตรวจวินิจฉัย

1. การซักประวัติอาการ เช่น ลักษณะอาการเวียนศีรษะ ความรุนแรงของอาการ ระยะเวลา และความถี่ของอาการ อาการทางหูที่เกิดร่วมด้วย

2. การซักประวัติสุขภาพ เช่น ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติโรคซิฟิลิส โรคคางทูม โรค การอักเสบของตา โรคภูมิคุ้มกัน โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค ไทรอยด์ โรคทางระบบประสาท ประวัติการผ่าตัดหูในอดีต

3. การตรวจร่างกาย เช่น

- การตรวจหู คอ จมูก และระบบประสาท

- การตรวจระบบสมดุลของร่างกาย

- การตรวจการทํางานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน (videoelectronystagmography: VNG)

- การตรวจดูการเคลื่อนไหวของลกูตาในท่าทางต่างๆ4. การตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น

- การตรวจการได้ยิน (audiogram)

- การตรวจการทํางานของอวัยวะทรงตัวของหูชั้นใน (electronystagmography)

- การตรวจการทํางานของเส้นประสาทการได้ยิน (evoke response audiometry)

- การตรวจวัดแรงดันของน้ําในหู (electrocochleography)

5. การตรวจพิเศษทางรังสี (ในรายที่สงสัยว่าอาจมีเนื้องอกของเส้นประสาทการทรงตัวหรือ ความผิดปกติสมอง) เช่น ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) หรือตรวจด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

แนวทางการรักษา

- การใช้ยารักษาตามอาการตามแพทย์ส่ง - การผ่าตัด สําหรับในรายที่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้จากการใช้ยา แพทย์ อาจแนะนําการรักษาด้วยการผ่าตัด

ติดต่อสอบถามเพื่อเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรมโทร. 054-019619 ต่อ 1101ที่มา - https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/health-knowledge/health/vertigo-disease/
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง