ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง


วันที่ 29/03/2561 เวลา 14:29:29 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่ที่ละเอียดแม่นยำและแพทย์สามารถดำเนินการรักษาหลายอย่างผ่านทางกล้องนี้ไปด้วยกันได้ เช่น การตัดติ่งเนื้องอกผิดปกติที่พบระหว่างทำการตรวจผ่านกล้อง การสะกิดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ดูผลทางพยาธิ การหยุดเลือดที่ออกจากลำไส้ใหญ่ผ่านทางกล้อง
การตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มแรกจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคได้ และการรักษาก็ได้ผลดีกว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากติ่งเนื้องอก ซึ่งเป็นเซลล์เนื้อผิดปกติ ที่งอกจากผนังลำไส้ และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ ติ่งเนื้องอกจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป เป็นเนื้อร้ายได้ถ้าทิ้งไว้นานขึ้น แต่ถ้าพบตั้งแต่เนิ่นๆ และกำจัดออกได้ก่อน ก็จะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นเนื้อร้ายได้

การตรวจนี้สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ ด้วยการกำจัดติ่งเนื้องอก อันเป็นจุดเริ่มของมะเร็งและเป็นการตรวจโดยที่แพทย์จะใช้กล้องพิเศษที่มีลักษณะเป็นท่อยาวเล็กๆ สอดผ่านทวารหนัก เพื่อผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆ ตลอดทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายได้

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เล็งเห็นความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงได้นำกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ประสิทธิภาพสูงมาไว้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถติดต่อเข้ารับการบริการหรือนัดพบแพทย์ได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิคอายุรกรรมทางเดินอาหาร โทร. 054-019619 ต่อ 1101
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง