ใครบ้าง? ควรส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่


วันที่ 29/03/2561 เวลา 14:33:16 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2558 ในเพศชายจะพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ อยู่ในอันดับที่ 2 และพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเพศหญิง อยู่ในอันดับที่ 3 ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็ง ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จากกราฟจะเห็นได้ว่า ช่วงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเพศชายมากที่สุด จะอยู่ในช่วงอายุ 65-69 ปี และช่วงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเพศหญิงมากที่สุด จะอยู่ในช่วง 55-59 ปี ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และการตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีประวัติ พ่อ แม่ พี่น้อง ลูก ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ

“โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เล็งเห็นความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงได้นำกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ประสิทธิภาพสูงมาไว้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถติดต่อเข้ารับการบริการหรือนัดพบแพทย์ได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิคอายุรกรรมทางเดินอาหาร โทรศัพท์ 054-019619 ต่อ 1101”





ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง