ขั้นตอนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)


วันที่ 29/03/2561 เวลา 14:33:48 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

การเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด (Colonoscopy)
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว แพ้ยาและรับประทานยาประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • งดรับประทานยากลุ่มแอสไพริน และยาต้านเกร็ดเลือด 1 สัปดาห์ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดงดอย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ ยาเบาหวาน งดรับประทานในวันที่ส่องกล้อง หรือตามที่แพทย์สั่ง
 • 2 วันก่อนตรวจ ให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย งดรับประทานผัก ผลไม้และอาหารที่มีเส้นใย
 • 1 วันก่อนตรวจ มื้อเช้ารับประทานอาหารอ่อนกากน้อย งดผัก ผลไม้ งดเนื้อที่ย่อยยาก หลังมื้อเช้าให้รับประทานแต่อาหารเหลวใส ได้แก่ น้ำซุบใส น้ำข้าว น้ำหวาน น้ำผักผลไม้ที่แยกกากแล้ว
 • วันส่องกล้อง รับประทานยาระบายให้ตรงตามจำนวน และเวลาตามที่แพทย์สั่ง
 • งดอาหารและน้ำดื่ม 6 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ
 • ควรมีญาติมาด้วย (ในบางรายแพทย์อาจให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ ท่านจะไม่รู้สึกตัวขณะตรวจ)
ขั้นตอนในการตรวจ
 1. ผู้ถูกตรวจนอนตะแคงซ้าย ก้นชิดริมเตียง งอเข่าชิดอก
 2. คลุมด้วยผ้าสะอาดที่มีช่องเปิดที่ก้น แพทย์จะใส่กล้องส่องตรวจเข้าทางทวารหนัก และเป่าลมเพื่อให้ลำไส้ขยาย เมื่อพบสิ่งผิดปกติแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา
 3. ขณะตรวจอาจรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระหรือแน่นอึดอัดท้อง เนื่องจากแพทย์เป่าลมให้ลำไส้ขยาย เพื่อดูพยาธิสภาพภายใน อาการเหล่านี้จะบรรเทา ได้โดยปฏิบัติดังนี้ - หายใจช้าๆ สูดลมหายใจเข้า-ออก - ปล่อยตัวตามสบาย ไม่เกร็ง - ถ้าแน่นอึดอัดท้องมากจนทนไม่ไหว ให้แจ้งแพทย์ แพทย์จะดูดลมออกให้ - ห้ามดิ้นโดยเด็ดขาด
อาการที่อาจพบได้ภายหลังการตรวจ
 • แน่นอึดอัดท้อง จะทุเลาลง เมื่อได้ผายลม
 • เจ็บบริเวณท้องน้อย หรือทวารหนัก อาการเหล่านี้จะค่อยๆ ทุเลาลงและหายไป
การปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจ
 1. ให้สังเกตอุจจาระ อาจมีเลือดปนบ้างเล็กน้อย ถ้ามีเลือดออกมากผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
 2. ท่านที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ (ไม่รู้สึกตัวขณะตรวจ) ห้ามขับรถหรือทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร หรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ
 3. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่นปวดท้องมาก ท้องแข็ง มีไข้สูง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด
สอบถามรายละเอียด การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ได้ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โทร. 054-019619
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง