เตรียมตัวออกบ้านอย่างปลอดภัย...ในสถานการณ์ โควิด-19


วันที่ 26/12/2563 เวลา 11:12:15 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

  1. 1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  2. 2. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล นานอย่างน้อย 20 วินาที เมื่อสัมผัสกับราวบันใด ปุ่มลิฟต์ เก้าอี้ ราวจับในรถขนส่งสาธารณะ โต๊ะ เก้าอี้ในร้านอาหาร เงินทอน หรือสัมผัสสิ่งของ วัตถุจุดสัมผัส ที่คิดว่ามีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19
  3. 3. การจ่ายเงิน Mobile Banking ปลอดภัยที่สุด รองลงมาคือบัตรเครดิต ส่วนเงินสด มีโอกาสติดเชื้อได้
  4. 4. รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่แออัด คนชุมนุมกันเกิน 10 คน
  5. 5. ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ บุคคลที่สุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงบุคคลที่มีความดันเลือดสูง โรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน โรคอ้วน หอบหืด และโรคมะเร็ง หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด 19
  6. 6. เมื่อกลับมาถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกาย เช่น อาบน้ำ สระผม
  7. 7. หากท่านมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่าน และควรหยุดเรียน หรือหยุดงาน

ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง