จะดีไหม?...ถ้าคุณเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองได้


วันที่ 12/07/2563 เวลา 10:31:17 น.
แชร์หัวข้อนี้ :

คุณสามารถทำแบบประเมินสุขภาพ เพื่อคัดเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวคุณ โดยคำนึงถึงประวัติความเจ็บป่วยตัวคุณเอง ประวัติของบุคคลในครอบครัวว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคทางกรรมพันธุ์ อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบางชนิดได้มากกว่าคนปกติ   และประเมินจากพฤติกรรมสุขภาพของตัวคุณ มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดี และสามารถรับรายงานผลการตรวจ เอกสารคำแนะนำ ในรูปแบบ Electronic file ผ่าน Website ของเราได้

[ ทำแบบประเมินโปรแกรมตรวจสุขภาพรายบุคคล ]
ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง