โปรโมชั่นต้นรับวันแม่ ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Test


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 12/08/2562 เวลา 14:39:59 น.

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100