รายงานผู้ติดเชื้อ Covid-19 จาก กรมควบคุมโรค
กิจกรรมของเรา


โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100