ประชาสัมพันธ์ : อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ( BASIC CPR )


BASIC CPR Khelang Hospital


ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม Mother Class Mother Tour สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็ก


Mother Class Mother Tour Khelang Hospital

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100