คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยหัวใจ

บริการทางการแพทย์ด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง-เสริมสร้างติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.054-019619


นพ.อดิเรก ตรียสรศัย (ศัลยกรรมตกแต่ง-เสริมสร้าง) โรงพยาบาลเขลางค์นคร-รามแชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100