ห้องรวมมาตรฐาน

ภายในห้องพักเต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อนที่อบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่จากทีมพยาบาล โดยแยกผู้ป่วย ชาย - หญิง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

  • ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ หัวเตียง และห้องน้ำ
  • ตู้เก็บของส่วนตัว
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ชุดน้ำดื่มประจำวัน


ห้องพักเพิ่มเติมโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100