คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยหัวใจ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
สอบถามรายละเอียดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม

- สำหรับเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม โทร. 054-019619 ต่อ 1401

- สำหรับผู้ใหญ่ แผนกอายุรกรรม โทร. 054-019619 ต่อ 1101
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100