ร่วมงานกับเรา


แชร์หัวข้อนี้ :

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

Last update : 20/04/2562


1. นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา
2. นักโภชนากร 1 อัตรา
3. พนักงานผู้ช่วยโภชนากร 1 อัตรา
4. กุ๊ก 1 อัตรา
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
6. พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT หรือ รบ.)    จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ    จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเอง และนำเอกสารแนบการสมัคร ฉบับจริง มาแสดงในวันที่มาสมัครเพื่อตรวจสอบ


สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร. 054-019619 ต่อ 3012

ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

วันและเวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
  • วันเสาร์ 08:00-12:00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100