ร่วมงานกับเรา


แชร์หัวข้อนี้ :

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 20 ต.ค. 2562
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง จำนวน
1. นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
2. พนักงานผู้ช่วยโภชนากร 1 อัตรา
3. กุ๊ก 1 อัตรา
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
5. พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา
6. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
7. พนักงานช่าง 2 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT หรือ รบ.)    จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ    จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ*    จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สมัครด้วยตนเอง และนำเอกสารแนบการสมัคร ฉบับจริง มาแสดงในวันที่มาสมัครเพื่อตรวจสอบ


* หมายเหตุ เอกสารนี้ใช้เฉพาะตำแหน่งงานที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เช่น พยาบาล,เภสัชกร,นักรังสี เป็นต้น
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร. 054-019619 ต่อ 3012

ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

วันและเวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.
  • วันเสาร์ 08:00-12:00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100