3 โรค...กับยุงลาย


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 24/07/2561 เวลา 15:44:22 น.

ในทุกๆ ปีจะมีผู้คนมากมายเจ็บป่วยด้วยโรคและเสียชีวิตจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ปี 2561 นี้ ฝนตกมาตั้งแต่เดือนเมษายนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ปกติมักระบาดช่วงฤดูฝนค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก โดยรายงานจากกรมควบคุมโรค พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 กรกฏาคม 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากถึง 28,732 ราย และเสียชีวิตแล้ว 27 ราย โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะ สามารถพัฒนาเป็นไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ ในประเทศไทย โรคที่มียุงลายเป็นพาหะไม่ได้มีแค่ไข้เลือดออก ยังมีโรคอื่นๆอีก เช่น
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus) เกิดจากเชื้อไวรัสซิกาแพร่สู่คนผ่านยุงลายที่มีเชื้อ ไวรัสซิกาพบเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) โดยตั้งชื่อโรคนี้ตามป่าซิกาในประเทศยูกันดาในประเทศบราซิล โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกับอาการผิดปกติของทารก โดยทำให้เกิดภาวะ ศีรษะเล็ก เป็นอาการผิดปกติสำหรับทารกแรกเกิด ซึ่งไปหยุดการพัฒนาของสมองในทารก จนเกิดภาวะศีรษะเล็กผิดปกติ
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) เป็นโรคเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส เป็นไวรัสชนิดมียุงลายเป็นพาหะโรค ชนิดเดียวกับที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก  ซึ่งอาการของโรคปวดข้อยุงลายและไข้เลือดออก คล้ายคลึงกัน แต่โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงกว่า
ดังนั้น ก่อนจะเสี่ยงโดนยุงกัดจนเจ็บป่วย เรามาเตรียมตัวและเตรียมบ้านเพื่อป้องกันยุงร้ายกันก่อนดีกว่าค่ะ โดยใช้หลักการ เก็บ 3 อย่าง คือ
  1. เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำไปขายเป็นรายได้เสริม
  2. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก
  3. เก็บน้ำโดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่
ดูวิธีการป้องกันยุงด้วยวิธีต่างๆ ได้ที่ ไข้เลือดออก ป้องกันไม่ยาก


แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100