เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลซ์


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 24/07/2561 เวลา 15:43:17 น.

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนําเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดสร้างภาพได้ 16 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีอุปกรณ์ในการรับสัญญาณภาพมากสุดถึง 32 แถว ซึ่งมากกว่าแบบเดิมถึงเท่าตัว และมีระบบคอมพิวเตอร์ 2 ชุดแยกอิสระในการสั่งงานและสร้างภาพ จึงทําให้ได้ภาพที่รวดเร็ว ชัดเจน มีความแม่นยําสูงสามารถให้บริการตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย พร้อมโปรแกรมตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติต่างๆ โปรแกรมตรวจวินิจฉัย
  • การตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในสมอง โป่งพองแตกหรือตีบตัน
  • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงระบบ หลอดเลือดทุกๆ ส่วนของร่างกาย
  • การตรวจหาสาเหตุโรคเกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างกระดูก และหมอนรองกระดูก ตรวจดูภาวะกระดูกสันหลังกดทับ เส้นประสาท
  • การตรวจหาสาเหตุด้วยการสร้างภาพแบบ 3 มิติ เห็น โพรงอวัยวะภายในลําไส้ หลอดลม หรืออวัยวะภายในช่องท้อง และทรวงอก
     การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงของทางโรงพยาบาล นอกจากจะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยถูกต้องและรวดเร็วแล้ว ผู้ป่วยยังปลอดภัยจากการรับรังสีในปริมาณที่น้อย และไม่ต้องกลั้นหายใจเป็นเวลานาน เนื่องจากการตรวจจะใช้เวลาสั้นมาก จึงสามารถให้บริการแก่เด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือได้
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100