ล้างจมูกดีนะ ...รู้ยัง?


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 24/07/2561 เวลา 15:46:34 น.

ทำไมต้องล้าง?  ล้างเพื่ออะไร? แล้วมีอันตรายมั้ย ? การล้างจมูกไม่เป็นอันตรายเลย ทำได้ทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ เพราะเป็นการทำความสะอาดโพรงจมูก เป็นการล้างเอาน้ำมูก หนองในโพรงไซนัส และสิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกไป ทำให้โพรงจมูกของเราโล่งสะอาด หายใจโล่ง เด็กและผู้ใหญ่สบายตัว
การล้างจมูกไม่ยากเลย ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
  1. ใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ 0.9% Normal saline ซึ่งมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับน้ำในเซลล์ของร่างกายเรา ในการล้างจมูก เพื่อความสะอาด ไม่ระคายเคืองโพรงจมูก ปลอดภัย
  2. เตรียมกระบอกฉีดยาสะอาด ที่มีจุกล้างจมูกหรืออุปกรณ์บรรจุน้ำเกลือสำหรับล้างจมูก ปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์นี้ ในรูปร่างที่น่ารักและมีสีสัน ทำให้เด็กๆไม่รู้สึกหวาดกลัว เช่น รูปช้าง รูปหมี เป็นต้น
  3. ภาชนะรองน้ำเกลือ น้ำมูกที่ไหลออกมาจากโพรงจมูก ขณะล้างหรือเอี๊ยมพลาสติกน่ารักๆ แบบผ้ากันเปื้อน
เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมเราก็มาเริ่มล้างจมูกกันเลย ขั้นแรก ล้างมือให้สะอาด ขั้นที่สอง ใช้กระบอกฉีดหรือภาชนะที่เตรียมใส่น้ำเกลือที่ปราศจากเชื้อ ขั้นที่สาม สวมจุกล้างจมูก เพื่อให้ล้างจมูกสะดวกขึึ้น ขั้นที่สี่ สอดจุกล้างจมูกในรูจมูกข้างที่โล่งกว่าหรือคัดจมูกน้อยกว่าก่อน โน้มตัวไปด้านหน้า กลั้นหายใจหรืออ้าปากค้างไว้ ดันน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูก สังเกตน้ำเกลือที่ไหลออกมาทางรูจมูกอีกข้าง จะมีน้ำมูกปนออกมา ช่วยให้จมูกข้างนั้นโล่ง ขั้นที่ห้า สลับทำการล้างจมูกอีกข้างตามขั้นตอนที่สี่
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100