ไข้เลือดออก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 11/06/2561 เวลา 10:01:24 น.

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่ทุกคนรู้จักกันดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดจากการที่ถูกยุงลายกัด ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีมาตรการต่างๆ ในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดแหล่งน้ำขัง การใส่ทรายอะเบทลงในถังน้ำ หรือการพ่นควันไล่ยุง ...แต่อุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย จากสำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ายังคงมีจำนวนผู้ป่วยอยู่จำนวนมาก และมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2559 ช่วงที่มีการระบาดและพบอัตราการป่วยมากที่สุด คือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) เป็นเชื้อก่อโรคไข้เลือดออก โดยไวรัสเดงกี่จะอาศัยอยู่ในยุงลายบ้านมากกว่ายุงลายสวน ไวรัสเดงกีที่ก่อให้เกิดโรคในคนมี จำนวน 4 สายพันธุ์ หากติดเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ใดก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์นั้นตลอดไป ไวรัสเดงกี่ทำให้เกิดการรั่วของพลาสมาที่หลอดเลือด และกดไขกระดูก ทำให้เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ ในผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออก และมีการติดเชื้อซ้ำต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก มักมีอาการรุนแรงอาจช็อคและถึงแก่ชีวิตได้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นนั่นคือ มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก ที่ครอบคลุมเชื้อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 สายพันธุ์ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น อยู่ในรูปผงแห้ง ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้ที่อายุ 9 ถึง 45 ปี ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง จำนวน 3 เข็ม ห่างกันทุก 6 เดือน จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนไข้เลือดออกพบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไข้เลือดออกทุกสายพันธุ์ ในผู้ป่วยเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ได้ 65.6% ลดอัตราการป่วย ที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงได้ 92.9% ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับวัคซีน ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีด และอาจปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย อ่อนแรงได้ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับวัคซีนนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงควรจะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเดงกี่ไวรัส การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำได้ สนใจเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ติดต่อสอบถามหรือนัดพบแพทย์
  • สำหรับเด็ก แผนกกุมารเวช  โทร. 054-019619 ต่อ 1401
  • สำหรับผู้ใหญ่ แผนกอายุรกรรม  โทร. 054-019619 ต่อ 1101, 1102

แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100