รู้ว่า...เป็นไข้เลือดออก ตั้งแต่ไข้วันแรก


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 11/06/2561 เวลา 09:47:15 น.

หลายท่านเข้าใจผิด คิดว่าเป็นไข้เลือดออก เมื่อพบว่ามีผื่นแดงตามแขนขาและลำตัว แต่ความจริงแล้วอาการนี้เป็นระยะฟื้นตัว ใกล้หายจากโรคแล้ว ทําให้หลายๆ ท่านพาบุตรหลานไปพบแพทยช้า เกิดภาวะช็อคขณะยังไปไม่ถึงโรงพยาบาล และแพทย์ต้องให้การรักษา แก้ไขภาวะแทรกซ้อนช้าไปด้วย เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต... ในร่างกายคนเราผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันจํานวนมากที่มีความสามารถในการทําลายเชื้อไวรัสเดงกี่ สายพันธุ์ที่พบครั้งแรก แต่กลับมีการตอบสนองในการทําลายเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับอีกในระดับต่ำ และยังมีผลเพิ่มจํานวนไวรัสสูงขึ้น อีกทั้งชักนําให้เกิดอาการโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังพบว่า เซลล์ภูมิคุ้มกันเกิดการตายแบบทำลายตนเอง ทําให้โรคไข้เลือดออกเกิตความรุนแรงยิ่งขึ้น
ชุตตรวจเดงกี่ แอนติเจน ใช้ตรวจหาระดับแอนติเจนของเชื้อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยไม่มีปฏิกิริยาต่อเชื้อไวรัสข้ามสายพันธุ์ สามารถตรวจหาระดับแอนติเจนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการไข้ หรือสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก สามารถตรวจว่าเป็นไข้เลือดออกเดงกี่หรือไม่ ภายใน 30 นาทีและแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะช็อค

แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100