ไข้หวัดใหญ่


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 31/03/2561 เวลา 17:25:45 น.

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทุกปี หากติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วย หยุดงาน หรือหยุดเรียนตามมา หากเป็นไข้หวัดธรรมดาก็หายได้เองในเวลาไม่กี่วัน หากเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะเกิดอาการมากกว่าไข้หวัดธรรมดา และใช้เวลานานกว่าจะหาย และหากไข้หวัดใหญ่เกิดในผู้ที่ไม่แข็งแรงก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงขึ้น สภาพอากาศในระยะนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน และทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย จึงมีข้อปฏิบัติแนะนำประชาชน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ การล้างมือ การล้างมือเป็นวิธีที่ง่ายที่จะกำจัดเชื้อที่อยู่บนมือ เนื่องจากเชื้อที่เปื้อนมือ เมื่อใช้มือหยิบของเพื่อรับประทานก็จะได้รับเชื้อนั้นเข้าไป ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพียงใช้สบู่ธรรมดาก็เพียงพอ และล้างมือให้ถูกวิธี ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ซึ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อ การใช้หน้ากากอนามัย การใช้หน้ากากอนามัยจะเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส การใส่หน้ากากอนามัยควรจะให้ผู้ป่วยสวม หากมีอาการไข้หวัด หน้ากากอนามัยจะช่วยกรองเชื้อจากน้ำลายและเสมหะ สำหรับผู้ที่ดูแลควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน หยุดพัก หยุดเรียน หากป่วยก็ให้หยุดพัก หากป่วยไม่หยุดพักก็จะทำให้หายจากโรคช้าลง และยังเป็นการแพร่กระจายเชื้อสู่เพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย รักษาความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิว ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนที่ใช้จะประกอบด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ ซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บุคคลที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน ได้แก่ ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์    ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งจากยาหรือจากโรค ผู้ป่วยมะเร็ง เบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคเลือด โรคหัวใจ
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100