ทำไม? ลูกน้อยควรได้รับวัคซีนเสริม


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 30/03/2561 เวลา 15:23:08 น.

วัคซีนเสริม เป็นวัคซีนนอกแผน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมมีความสำคัญ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้น วัคซีนเสริมมักเป็นแบบฉีดรวมเข็มเดียว ทำให้ลูกน้อยเจ็บตัวน้อยลงด้วย
ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องวัคซีนเสริม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะให้วัคซีนเสริมกับลูกน้อยหรือไม่ ปัจจุบันวัคซีนสำหรับลูกน้อยมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ วัคซีนที่อยู่ในแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่เรียกกันว่า วัคซีนพื้นฐาน และอีกกลุ่มคือ วัคซีนที่อยู่นอกแผน หรือที่เรียกกันว่า วัคซีนเสริม
วัคซีนพื้นฐาน
คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน คงได้ศึกษาเรื่องวัคซีนมาแล้วบ้าง และทราบว่าวัคซีนพื้นฐานนี้มีความจำเป็นและสำคัญกับลูกน้อยอย่างยิ่ง และควรติดตามให้ลูกได้รับวัคซีนครบถ้วนตรงตามเวลา ที่แพทย์นัด ซึ่งได้แก่
  • ตั้งแต่แรกเกิด ลูกจะได้รับวัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี ที่โรงพยาบาล จากนั้นแพทย์จะนัดตรวจร่างกายลูกและให้ได้รับวัคซีน ตามตารางเวลาที่กำหนด
  • ตั้งแต่อายุ 1-2 เดือน และอายุ 4 และ 6 เดือน เพื่อรับวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่สอง วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
  • ลูกน้อยยังต้องรับวัคซีนต่อเนื่องไปอีกเมื่ออายุ 9-12 เดือน, 1 ขวบ, ขวบครึ่ง, 2 ขวบ, 2 ขวบครึ่ง อันได้แก่ วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
การรับวัคซีนพื้นฐานเหล่านั้น คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะหมอจะให้ตารางเวลา    การรับวัคซีนเพื่อบันทึกติดตาม และออกใบนัดรับวัคซีนพร้อมพบหมอทุกครั้ง
วัคซีนเสริม
เป็นวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเดียวกันกับวัคซีนพื้นฐาน และชนิดที่สามารถป้องกันโรคอื่นๆ เพิ่มสำหรับวัคซีนเสริมกลุ่มเดียวกับวัคซีนพื้นฐาน จะเป็นวัคซีนรวมแบบฉีดในเข็มเดียว  ทำให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง หรือเป็นชนิดไร้เซลล์ ที่ลูกอาจมีเพียงไข้ต่ำๆ หลังรับวัคซีน เช่น วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ส่วนวัคซีนเสริมชนิดป้องกันโรคอื่นๆ เพิ่ม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรต้า วัคซีนเอชพีวี วัคซีนไอพีดี ตับอักเสบเอ สุกใสและวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100