ทำความรู้จัก โคเลสเตอรอล


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 31/03/2561 เวลา 17:29:58 น.

    ความเข้าใจของหลายๆ คนคิดว่าโคเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ทําให้เกิดโรคหัวใจ แต่ปัจจุบันข้อมูลจากการวิจัยสรุปว่าโคเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมัน มีหน้าที่และโครงสร้างแตกต่างจากไขมัน โคเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของเชลล์และฮอร์โมนที่มีหน้าที่สําคัญสําหรับร่างกาย หากร่างกายมีปริมาณมากเกินไปจะสะสมที่ผนังหลอดเลือดทําให้เกิดการอุดตัน และเกิดโรคหัวใจได้      ร่างกายคนเรารับโคเลสเตอรอลได้สองทางคือ จากการสร้างขึ้นมาเองที่ตับและจากการรับประทานอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์  สําหรับพืชนั้นพบว่าไม่มีโคเลสเตอรอลเลย     จากผลการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ แพทย์ชี้ให้คุณนิพนธ์เห็นว่า ระดับโคเลสเตอรอลสูงเกินค่าปกติ โดยมีระดับแอลดีแอลซึ่งเป็นโคเลสเตอรอล ที่ไม่มีประโยชน์อยู่ในระดับที่สูง ในขณะเดียวกันเอชดีแอลกลับมีระดับที่ ต่ำเกินเกณฑ์ปกติ คุณนิพนธ์เพิ่งจะทราบถึงความสําคัญของระดับโคเลสเตอรอลต่อร่างกาย และส่งผลให้เกิดความสนใจที่จะดูแลสุขภาพ กระตือรือร้นที่จะลดน้ําหนักตัวเองด้วยการควบคุมอาหารและออกกําลังกาย
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100