ไทรอยด์


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 22/04/2561 เวลา 16:59:30 น.

 ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมหนึ่งในระบบต่อมไร้ท่อ ลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ อยู่บริเวณคอด้านหน้า หน้าที่ของต่อมไทรอยด์ คือ สร้างฮอร์โมน ฮอร์โมนชนิดนี้จะคอยควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย อุณหภูมิของร่างกาย ระดับไขมันในเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อารมณ์และความรู้สึก โดยฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์นี้ มีธาตุไอโอดีนเป็นส่วนประกอบสำคัญ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ แบ่งง่ายๆ เป็น 2 ประเภท
ความผิดปกติประเภทที่ 1 คือ ความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างฮอร์โมน คือ
...สร้างมากเกินไป ที่เรียกว่า ไทรอยด์เป็นพิษ หรือคอพอกเป็นพิษ (Hyperthyroidism) อาการคือ หิวบ่อย กินจุ แต่ไม่อ้วน บางคนน้ำหนักลดลง มือสั่น ใจสั่น ขี้ร้อน หงุดหงิดง่าย ถ่ายอุจจาระบ่อย ในเพศหญิงอาจมีประจำเดือนมามากกว่าปกติได้ เป็นต้น ...สร้างน้อยเกินไป ถ้าเกิดในเด็กเรียกว่า โรคเอ๋อ อาการก็จะตรงข้ามกับโรคไทรอยด์เป็นพิษ คือ จะมีอาการบวม อ้วนฉุ ขี้หนาว เหนื่อยหน่าย ไม่อยากทำอะไร ท้องผูก เป็นต้น  โรคในกลุ่มความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างฮอร์โมนนี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากยาบางชนิด, การขาดไอโอดีน การได้รับรังสี หรือ การอักเสบ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือด เพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function test)
ความผิดปกติประเภทที่ 2 คือ มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์หรือต่อมไทรอยด์โตขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจพบโตทั่วๆทั้งต่อมไทรอยด์ เป็นก้อนโตเดี่ยว ๆ ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือโตเป็นหลายๆ ก้อนติดกัน โดยสามารถตรวจได้เองง่าย ๆ คือ นั่งหรือยืน หน้าตรง เงยหน้าเล็กน้อย ตำแหน่งต่อมไทรอยด์อยู่ใต้ลูกกระเดือก เวลากลืนน้ำลายจะขยับขึ้นลงได้ แต่กรณีที่ไม่แน่ใจว่าใช่ต่อมไทรอยด์หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจ
สาเหตุของก้อนที่ต่อมไทรอยด์ หรือต่อมไทรอยด์โต อาจเกิดจากโรคต่าง ๆ ดังนี้
  •  เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง
  • เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของต่อมไทรอยด์ที่เป็นพิษร่วมด้วย
  • คอพอก หรือคอหอยพอก
  • มะเร็งต่อมไทรอยด์
ดังนั้น เมื่อพบก้อนที่บริเวณต่อมไทรอยด์ ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูดเซลล์จากก้อนนั้นมาตรวจ เพื่อวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ ถ้าเป็นระยะแรกมักจะไม่มีอาการใด ๆ สิ่งที่ควรสงสัยว่าก้อนนั้นจะเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ
  • ก้อนโตเร็ว
  • มีเสียงแหบ
  • มีประวัติได้รับสารกัมมันตรังสี
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์
ส่วนการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอกหรือฟัน ใช้ปริมาณรังสีน้อยมาก จึงไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100