ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 30/03/2561 เวลา 09:18:12 น.

  • มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
  • เป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมีค่าตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป)
  • ไม่ออกกำลังกาย
  • เคยตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ
  • เป็นโรคความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตมีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป)
  • ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เอช ดี แอล โคแลสเตอรอล มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือไตรกลิเซอไรซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
  • เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
  • เชื้อชาติบางเชื้อชาติ เช่น แอฟริกัน-อเมริกัน

แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100