ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการส่องกล้อง


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 29/03/2561 เวลา 13:56:20 น.

ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการส่องกล้อง ตรวจพบมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาหายได้
มะเร็งลำไส้ เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ พบทั้งผู้ชายและผู้หญิง ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หากเป็นในระยะแรกๆ หรือระยะเริ่มต้นมักจะไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ดังนั้นหากละเลยไม่พบแพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อค้นหาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจกลายเป็นมะเร็งในระยะลุกลาม จนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ใครบ้างที่เสี่ยงต่ออาหารเป็นมะเร็งลำไส้
  1. ผู้ที่มีประวัติพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  2. เคยตรวจพบเนื้องอก, ติ่งเนื้อของลำไส้ใหญ่ขนาดใหญ่กว่า 1 ซม. ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ติ่งเนื้อบางชนิดอาจกลายเป็นเนื้อร้ายได้
  3. ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  4. ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวและอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
อาการเหล่านี้...ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะยังมีอีกหลายโรคที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้ได้ การพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค้นหาโรคอาจทำการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ การสวนแป้งแบเรี่ยมทางทวารหนัก และการส่องกล้องตรวจทางทวารหนักย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุด สำหรับการตรวจเลือดหาค่าบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA (Carcinoma Embryonic Antigen) และมีค่าที่สูงผิดปกติไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าท่านเป็นมะเร็งลำไส้ แต่ถ้ามีค่า CEA ที่สูงกว่าปกติร่วมกับอาการที่ชวนสงสัยอื่นๆ ควรตรวจเพิ่มเติมทางลำไส้ร่วมด้วย การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) เลือดที่แฝงปนในอุจจาระนี้ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชัดเจนต้องทำการตรวจทางห้องปฎิบัติ และอาจใช้ชุดทดสอบด้วยตนเองที่บ้านก่อนมาหาแพทย์ได้ โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระปีละครั้ง การสวนแป้งแบเรี่ยมทางทวารหนัก (Barium Enema) เป็นการสวนสารทึบรังสีเข้าไปในลำไส้ใหญ่ แล้วเอกซเรย์ดูสภาพของลำไส้ใหญ่ว่ามีก้อนหรือติ่งเนื้อ หรือมีการอุดตันหรือไม่ หากตรวจพบรอยโรคที่สงสัย อาจจำเป็นต้องส่องกล้องซ้ำเพื่อตรวจดูรายละเอียดของเยื่อบุด้านในผนังลำไส้ รวมทั้งอาจตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิต่อไป การส่องกล้องตรวจทางทวารหนัก การตรวจด้วยซิกมอยโดสโคป เป็นการใช้กล้องที่เป็นท่อเล็กๆสอดเข้าไปในทวารหนัก เพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ การตรวจด้วยโคโลโนสโคป คล้ายกับวิธีแรก แต่ท่อของกล้องมีความยาวมากกว่าและกำลังขยายของเลนส์มากกว่า ทำให้สามารถตรวจได้ตลอดลำไส้ใหญ่โดยละเอียด หากพบติ่งเนื้อแพทย์จะสามารถตัดติ่งเนื้อนั้นมาตรวจหาเซลล์มะเร็งได้ในขณะส่องกล้อง

ประโยชน์ของการส่องกล้อง ตรวจทางทวารหนัก
  • ในกรณีที่ตรวจพบโรคหรือติ่งเนื้อ สามารถตัดออกได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผ่านทางหน้าท้อง
  • สามารถมองเห็นความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ได้ชัดเจนมากกว่าการสวนแป้งตรวจทางรังสี และสามารถแสดงภาพในจอมอนิเตอร์ให้ท่านร่วมกับการตรวจวินิฉัยโดยแพทย์
  • สายของกล้องตรวจมีขนาดเล็กและนิ่ม สามารถผ่านเข้าไปภายในลำไส้ ไม่ทำให้ลำไส้กระทบกระเทือน หรือชอกช้ำแต่อย่างใด
  • สามารถตัดเนื้อเยื่อเพื่อส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง และทราบผลได้ภายใน 7 วัน

แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100