ตัวกรอง IV Filter สำคัญอย่างไร ?


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 16/03/2561 เวลา 15:12:33 น.

“การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ ถือเป็นการรักษาผู้ป่วยประเภทหนึ่ง โดยแพทย์จะเป็นผู้สั่งการ วางแผนรักษา เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ หรือต้องการผลการรักษาที่รวดเร็วกว่า”
ในระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดดำ อาจมีอนุภาคไหลเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วยมากกว่า 10 ล้านหน่วย ผ่านทางสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำในแต่ละวัน หากไม่ดำเนินมาตรการป้องกันอนุภาคดังกล่าว อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆ ของร่างกายทำงานบกพร่องได้ อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้อาจทำให้เกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อน จนเกิดการอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญนอกจากนี้ฟองอากาศอาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดดำ ส่งผลให้เกิดอาการที่เรียกว่า ภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือดดำ ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนี้อาจมีสาเหตุมาจากการแยกตัวของสารละลายเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง การรั่วไหลของระบบหรือจากข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ ภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือดอาจทำให้เกิดการอักเสบเฉพาะที่ซึ่งส่งผลร้ายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นๆ ได้องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ และสมาคมพยาบาล ผู้ให้สารละลายทางหลอดเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา ต่างแนะนำให้ใช้ IV Filter ที่เหมาะสมระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหารหรือยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยปกป้องผู้ป่วย โดยการลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะรักษา ด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการดังนี้
  • ป้องกันสิ่งแปลกปลอม (โดยเฉพาะสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถมองเห็นได้)
  • ป้องกันฟองอากาศ
  • ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
IV Filter ปัจจุบัน IV Filter ซึ่งเป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เล็งเห็นความ สำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้นำตัวกรอง IV Filter เข้ามาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วยเพื่อประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด


แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100