คำแนะนำบนฉลากยา


เขียนโดย Khelang writer Team. วันที่ 16/03/2561 เวลา 14:57:15 น.

เคยสังเกตบ้างไหมว่า ...ยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลนั้นนอกจากที่หน้าซองยาจะบอกว่าเป็นยาอะไร เภสัชกรยังมีคำแนะนำพิเศษให้ แต่เนื่องด้วยข้อความนั้นจะสั้นและกระชับอย่างมาก บางครั้งอาจทำให้เกิดการตีความหมายผิดหรือเกิดความวิตกกังวลจนไม่กล้าใช้ยา...

หลักวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
  1. ใช้ยาถูกคน ยาผู้ใหญ่ต้องใช้สำหรับผู้ใหญ่ ห้ามใช้กับเด็ก
  2. ใช้ยาถูกโรค ควรทราบก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาให้ถูกกับโรค เช่น อาการปวดท้องจากอาหารไม่ย่อยหรืออาการปวดจากท้องเสีย
  3. ใช้ยาถูกขนาด ทารก เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ คนชรา มีขนาดยาที่ต้องใช้แตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กทารกต้องใช้ช้อนตวงยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง ไม่ตัดสินใจเพิ่มหรือลดเอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้
  4. ใช้ยาถูกเวลา ยาบางชนิดมีฤทธิ์ 12-24 ชั่วโมง ก็ควรได้รับวันละ 1-2 ครั้ง
  5. ใช้ยาถูกวิธี ยาบางอย่างต้องเคี้ยวก่อน บางอย่างอมใต้ลิ้น บางอย่างใช้หยอด ใช้เหน็บ ใช้ทา จึงต้องอ่านฉลากยาก่อน


  การใช้ยาทุกครั้งไม่ว่าวิธีใด หากเกิดอาการผื่นขึ้นตามตัว คัน หายใจติดขัด ท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ควรหยุดใช้ยาทันที และไปพบแพทย์เพราะอาจเกิดปัญหาการแพ้ยา ท่านที่แพ้ยา ต้องพกบัตรแพ้ยา และแจ้งให้แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งที่ต้องเข้ารับการรักษาและรับยา
แชร์หัวข้อนี้ :

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100