คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยหัวใจ

ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562

   ประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

คลอดคุณภาพ

    เพราะเราเข้าใจความรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงคำว่า..."ลูก"... ว่ามีความสำคัญต่อคุณมากแค่ไหน เราจึงพร้อมมอบสิ่งดีๆ ให้คุณด้วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

    คนเราก็เหมือนรถยนต์ ขับได้สัก 10,000 กิโลเมตร ก็ต้องเข้าศูนย์เช็คสภาพ เพื่อดูว่ามีอะไรสึกหรอ ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ก่อนที่


ประชาสัมพันธ์ : อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ( BASIC CPR ) ฟรี!


BASIC CPR Khelang Hospital
บริการทางการแพทย์ : กุมารเวชกรรม

    โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการที่หลากหลายของลูกน้อย ดังนั้น เราจึงได้จัดสรรบริการขึ้นมาเป็นพิเศษ ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด  โรงพยาบาลเขลางค์นคร-รามเราคัดสรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยดูแลปัญหาหลากหลายด้าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ดูแลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบทความสุขภาพดีวารสารเพื่อสุขภาพดี

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52100